Trang nhà

Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Gia Long New South Wales – Úc Châu
 • Ngày thành lập: 17/6/2001
 • Danh Hiệu: Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Hoc Gia Long, NSW- Úc Châu
 • Số đăng bộ: INC9893153
 • Hội gồm các cựu Gíao Sư, cựu nữ sinh, cựu nhân viên của Trường Nữ Trung Học Gia Long cùng gia đình:
  - Là người Việt định cư tại Úc.
  - Có lập trường của người Việt Quốc Gia.
 • Ban Chấp Hành 2010-2012:
 • Hội Trưởng: Lê Kim Yến
 • Hội Phó: Trần Thị Tuyết Lê
 • Tổng Thư Ký: Nguyễn Bích Ngân
 • Thủ Quỹ: Phan Thị Lệ Hiền
 • Trưởng Ban Văn Nghệ: Đăng Lan
 • Trưởng Ban Khánh Tiết: Lê Kim Loan

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s